Actionariat

Actionariat

Structura actionariatului la data de 31.12.2023 conform registrului consolidat transmis de SC „DEPOZITARUL CENTRAL”  se prezintă astfel:

NR.
CRT.
NUMENUMAR DE ACTIUNIPROCENT
1ASOCIATIA „VICTORIA BERMAS”6.653.00930,8681 %
2ASOCIATIA „PAS BERMAS”4.483.26920,8011 %
3SC VIVAT CONSTRUCT SRL LOC. SCHEIA JUD. SUCEAVA2.931.76513,6026 %
4ALTI ACTIONARI - PERSOANE FIZICE 6.563.45230,5340 %
5ALTI ACTIONARI - PERSOANE JURIDICE921.5544,1943 %
TOTAL21.553.049100%

Evidența acțiunilor și acționarilor BERMAS SA este ținută SC Depozitarul Central S.A. București.
Acționarii BERMAS SA  trebuie să se adreseze Depozitarului Central în cazurile în care le sunt necesare următoarele servicii:

 • eliberare de extras de cont;
 • eliberare istoric de cont;
 • modificarea datelor de identificare (modificare nume/denumire, adresă);
 • efectuarea transferurilor directe pentru cauză de moarte (moșteniri);
 • efectuarea transferurilor directe între rude sau afini.

Solicitările trebuie adresate direct Depozitarului Central, cu sediul în București,  Bd. Carol I nr 34 – 36, sector 2, cod poștal 020922 sau, în unele cazuri, Participanților (societăți de servicii de investiții financiare, bănci custode) care efectuează astfel de servicii.
Lista Participanților și a serviciilor pe care aceștia le pot efectua sunt disponibile pe site-ul Depozitarului Central: www.depozitarulcentral.ro.

1. Cine efectueaza modificari in registrul actionarilor BERMAS SA?

 

 

Registrul actionarilor BERMAS SA este gestionat de societatea comerciala Depozitarul Central S.A. Bucuresti.
Detalii privind operatiunile efectuate de Depozitarul Central, actele solicitate actionarilor, succesorilor acestora sau persoanelor mandatate de acestia si tarifele percepute pentru diversele operatiuni pot fi obtinute adresându-va direct Depozitarului Central S.A.

2. Cui trebuie sa ma adresez pentru modificarea datelor personale inscrise in registrul actionarilor?

Modificarea datelor personale, cum ar fi: schimbari de nume, adrese, cod numeric personal s.a.) trebuie solicitate de catre actionar si se efectueaza numai de catre societatea Depozitarul Central S.A.
Este foarte important ca datele personale din registrul actionarilor sa fie actuale. Conform dispozitiilor legale, informatiile continute in acest registru stau la baza identificarii actionarilor care au dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor sau au dreptul la dividend.
Detalii privind procedura de modificare a datelor personale, acte necesare, tarife percepute etc., se gasesc prezentate pe pagina de web a Depozitarului Central in sectiunea Informatii utile.

3. Ce acte sunt necesare pentru eliberarea extrasului de cont si de unde se poate obtine?

Extrasele de cont se elibereaza, conform Instructiunii CNVM nr. 5/2005, numai de catre Depozitarul Central S.A. in urma solicitarii primite de la titularul de cont sau un mandatar al acestuia. Solicitarea se poate depune personal la sediul central al Depozitarului Central sau la punctele de lucru din tara sau printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire trimisa la sediul central al Depozitarului Central. Extrasul de cont se inmâneaza personal titularului de cont/mandatarului acestuia sau se expediaza prin posta cu confirmare de primire la adresa din CI/BI a acestora.
Acte necesare:

 • cerere din partea solicitantului;
 • copie act identitate CI/BI sau pasaport pentru persoane fizice (cu pasaport se poate numai la sediul central);
 • copie CUI pentru persoane juridice + copie BI/CI pentru reprezentantul persoanei juridice;
 • procura speciala autentificata de un notar public pentru mandatar – daca este cazul; (in procura trebuie sa se specifice in mod expres faptul ca mandatarul poate vinde actiunile titularului de cont).
 • copia actului de identitate CI/BI al mandatarului – daca este cazul;
 • dovada achitarii taxei de eliberare a extrasului de cont.

Detalii suplimentare privind procedura de eliberare a extrasului de cont, acte necesare, tarife percepute etc., se gasesc prezentate pe pagina de web a Depozitarului Central.

4. Cum se efectueaza transferul direct al actiunilor dobândite prin mostenire? Ce acte sunt necesare?

Transferul se efectueaza numai de catre Depozitarul Central S.A.
Solicitarea trebuie facuta de catre mostenitorul sau mostenitorii precizati in certificatul de mostenitor intocmit de un notar public. Solicitarea se depune personal la sediul central Depozitarului Central sau la punctele sale de lucru din tara sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire transmisa la sediul central al Depozitarului Central.
Acte necesare:

 • cerere (poate fi redactata de catre solicitant: subsemnatul, mostenitor al … … … …, solicit transferul pentru cauza de moarte);
 • copia certificatului de mostenitor (in acest certificat trebuie specificate obligatoriu actiunile si cotele mostenitorilor sau copia hotarârii judecatoresti definitive, irevocabile si investita cu formula executorie, hotarâre in care trebuie specificate obligatoriu actiunile si cotele ce revin fiecarui mostenitor);
 • copia certificatului de deces al actionarului;
 • certificatul de actionar in original (daca exista) al decedatului;
 • copia actului de identitate CI/BI al mostenitorului (mostenitorilor);
 • dovada achitarii taxei de efectuare a transferurilor.

Daca succesorul este minor, mai trebuie urmatoarele acte:

 • actul de numire al tutorelui, emis de o autoritate tutelara;
 • copia actului de identitate CI/BI al tutorelui;
 • copia certificatului de nastere al minorului (daca vârsta minorului este sub 14 ani) sau copia CI (pentru minorii care au peste 14 ani).

Dupa efectuarea transferului, Depozitarul Central va elibera urmatoarele documente:

 • confirmarea transferului pentru cauza de moarte (daca se solicita in cadrul cererii redactate);
 • extrasul de cont pentru fiecare mostenitor (daca se solicita);

Pentru detalii suplimentare privind procedura de transfer direct de actiuni in urma mostenirii vizitati pagina de web a Depozitarului Central, sectiunea Informatii utile.

Vezi cotatia actiunilor BERMAS la Bursa de Valori